Vissza a tetejére!

 • Dióbélalakulat
  A dióbél kicsiny, de plasztikailag változatos formájának vizsgálata, majd arról agyagplasztika készítése. A dióbél nonfig...
 • Biomorfikusúszószobor
  Adjunk címet J. Arp amorf képeinek, majd a cetlikre felírt címeket egymás között sorsoljuk ki. Egy-egy kihúzott furcsa...
 • Geometrikustájmintázatok
  A tájak mintázata, ritmusa egyre nagyobb szerepet kap a kortárs tájkarakter elemzésekben. Ezalatt nemcsak a természet...
 • Holdkrátersci-fi
  Izgalmas közös jövőutazás a Hold betelepülése felé. A GyIK pedagógia egyik eleme a laza terelés, az alap inspiráció mega...
 • Papírerdőfüggöny
  Milyenek voltak a középkori erdők? Voltak benne utak, kis házak, pihenőhelyek? Fehér, hosszú papírcsíkokat ragasztunk ru...
 • Gyümölcsfejek
  Képzeljük el, milyen lenne, ha az ember nem sejtekből, hanem tárgyakból állna össze! Giuseppe Arcimboldo különös portréfest...
 • Vásáriforgatag
  A vásári forgatag, nyüzsgés megidézése térbeli megjelenítéssel, mobil alkotásokkal, forgó mozgással. Színes kartondarabo...
 • FényjátékII.-fényrajzok
  Fogj papírt, ceruzát! Inkább ne! Elég lesz egy fényképezőgép. A feladat fényrajzok készítése lassú expozíci...
 • Szoborséta
  Köztéri szobrok megismerése egy rövid séta keretében. Teszünk egy sétát a lakóhelyünk vagy iskolánk körül úgy, hogy közben...
 • Amorfaprólények
  Vetítsük ki Y. Tanguy szürrealista festményeit és vizsgáljuk meg azok érzelmi minőségeit, alakjait, térbeli dimenzióit. M...
 • Araratszínsor
  A távlati, levegő-perspektivikus színsor megismerése adta a közös festés témáját. Témánk egy klasszikus hegyvonulat, az Ara...
 • Üzenetavárosnak
  Efemer installáció a Nemzeti Galéria teraszának bábos korlátjain. Papírszalagok tekerésével, csomózásával röpke, rövid...
 • Tárgymegszemélyesítés
  A hétköznapi tárgyak felruházásra emberi, állati karakterekkel nem új keletű, de manapság igen népszerű, az anim...
 • Vándormadarak
  Hogyan tájékozódnak a vándormadarak? Régi, lomtalanított genetikus talajtérkép lapok adták meg a feladat alapkarakterét. A m...
 • Pókháló
  Változz kis pókká! A rendelkezésünkre álló térbe olyan stabil elemeket állítunk, amelyek a pókháló feszességét segíthetik (...
 • Légrétegek
  Sziklás hegycsúcsok a tájban. Eltűnő színek és formák feloldódásának technikáit vizsgáljuk, megfigyeljük (a teraszról) a t...
 • Egykisvilág
  Napjainkban nagy teret hódít az „Un petit Monde” (kisvilág) jellegű léptékváltás, amelyben valós városi helyzethez (tócsa,...
 • Zenidőképek
  Hogyan születtek a kínai tájképek hatására Japánban egyre absztrahálóbb tájminiatúrák, egyre leegyszerűsítettebb tájképe...
 • Papírország
  Fehér kartonból pop-up díszleteket vágunk ki, hogy kivetítve bejárhassuk Papírország helyszíneit. A színek helyett csak a fén...
 • FényjátékI.-fényvezetők
  Sötétből fényest, fényesből képet? A fény egy különös jelenség, amit képalkotó anyagnak is használhatunk. ...
 • Ebihalakmedencéje
  Egy medencében születni? A kifejlődő ebihalaknak a papa béka által épített medence védelmet jelent egy nagy pocsolya köze...
 • Egyképzeltbirodalomtérképe
  Egy képzelt birodalom sík és domborzati térképét, címerét és zászlóját készítjük el. A gyerekek elképzel...
 • Tükörtájaktükörházai
  A tükörházak a kortárs építészet és a táj kölcsönhatását, eggyé olvadását kutatják, az építmény környe...
 • Csomagoljunk!
  Mi a csomag? Miért csomagolunk? Mi a meglepetés? Hogyan változik meg a tárgy arca a csomagolás által? A kortárs land-art művész...
 • Ames-szobaépítés
  A szoba különlegesen épített, mégis egy bizonyos szögből teljesen normálisnak és téglalap alakúnak látszik. Makettet k...
 • Mesterségekszemléje
  Mesterségek szemléje – karakterfejlesztés. Ez a feladat minden olyan foglalkozáshoz jó lehet, ahol a szakmákról van sz...
 • Borostyánzárvány
  A megdermedt, megfagyott mozdulatokat, a múlt másodperceit jelképezik a borostyánba rekedt bogarak. Bogarakat, rovarokat kész...
 • Tájtervezés
  A tájak mintázata, ritmusa egyre nagyobb szerepet kap a kortárs tájkarakter elemzésekben. Ezalatt nemcsak a természeti formákat ...
 • Pecsétéscsomagolópapírkészítés
  Pecsét, füzetborító és csomagolópapír készítés. A gyerekek kitalálnak maguknak egy névjegyállatot,...
 • Mitüzenaszél?
  A szél hangját mindenki ismeri, lehet lágy vagy akár haragos. Ha hangja van, akkor talán mondani is akar valamit. Üzenetet hozha...